Cash-Flow

Cash flow je termín používaný k popisu pohybu peněz v průběhu času. Označuje příliv a odliv financí ve vztahu ke konkrétnímu období. Je to klíčový ukazatel pro finanční hospodaření většiny podniků. Cash flow je důležité, protože informuje o tom, jak je společnost schopná vyplácet své účty a vytvářet finanční rezervy.

Cash flow má tři hlavní zdroje: výnosy z obchodní činnosti, investiční příjmy a úvěry. Výnosy z obchodní činnosti zahrnují všechny tržby získané za výrobky nebo služby. Investiční příjmy pocházejí z investic, jako jsou dividendy, úroky a kapitálové zisky. Úvěry jsou půjčky, které mohou být buď dlouhodobé nebo krátkodobé.

Cash flow je velmi důležitý, protože umožňuje podnikům plánovat své dlouhodobé finanční potřeby. Pomáhá jim také rozpoznat potřebu zvýšit příjmy nebo zvýšit úspory. Také jim pomáhá identifikovat období, kdy mohou investovat do rozvoje produktu, nového personálu nebo nových technologií.

Cash flow je také užitečný pro porovnávání finančních výsledků mezi společnostmi. To umožňuje investorům posoudit, do jaké míry je společnost schopna vykazovat finanční zisky. Je také užitečný pro posouzení finanční zralosti podniku, což umožňuje držitelům akcií a dalším investičním skupinám prozkoumat, zda je společnost dostatečně finančně zdravá.